Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Vedlikehold på høyspentlinje

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Kart sauda håvik

Statnett utfører vedlikehold på på høyspentlinja mellom Sauda og Håvik. Arbeidet medfører støy og skal starte opp i fra Sandeid 8.august.

 

Statnett skal skifte ut håndpressete skjøter til sprengskjøter på ledningen og i master fra Sauda til Håvik sommeren 2017. Dette arbeidet vil medføre noe støy. Arbeidet må utføres når ledningen kan kobles ut, dvs. er uten strøm.  Ved sprengskjøting vil skjøten bli presset på ledningen med en sprengladning. Når ladningen går av oppe i luften vil dette medføre et høyt smell. Det kan være fra en til tre skjøter ute på et spenn mellom to master. I avspenningsmaster vil det være til sammen  seks skjøter.  Det vil også foregå en del helikoptertrafikk med mannskap og utstyr langs ledningen, samt bruk av tilkomstveier inn til ledningstraseen og i ledningstraseen med terrengkjøretøy der hvor det er aktuelt.

Arbeidet er planlagt startet opp 18. juli i fra Sauda og fra Sandeid 8. august. Arbeidet skal pågå frem til 10. september. Dersom det er spørsmål eller spesielle forhold Statnett bør ta hensyn til kan en kontakte prosjektleder Anine Wiborg i Statnett (anine.wiborg@statnett.no /414 71 901).

 Kart

Tags: statnett