Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsling om farlige bakterier i Våråvatnet

Skrevet av John Leiv Dahlseng .

Det er påvist cyanobakterier i Våråvatnet ved Nes i Skjoldastraumen. Desse bakteriane kan produsera giftstoff som ikkje vert øydelagt med koking. Våråvatnet må ikkje brukast til bading eller i hushald korkje til menneske eller dyr.