Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Er du registrert i manntallet?

Skrevet av Liv Jorunn Frønsdal .

valglogo gull bokmaalFor å få avgi stemme ved stortingsvalget må du være registrert i manntallet.

 

 

For å avgi stemme ved stortingsvalget må du være registrert i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2017.

Manntallet for Tysvær kommune vil ligge ute til offentlig ettersyn i servicetorget så snart det er klart etter 30. juni og til og med valgdagen 11. september. Du kan undersøke om du står oppført i manntallet ved å ringe servicetorget på telefon 5275 7000 eller ved å møte opp.

Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen 11. september i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Forhåndsstemmen vil da bli sendt til kommunen du flyttet fra.

Dersom du ikke står i manntallet og mener det er feil, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes snarest til Valgstyret i Tysvær kommune v/politisk sekretariat, postboks 94, 5575 Aksdal eller til ljfronsdal@tysver.kommune.no

 Generell informasjon om stortingsvalget finner du på https://valg.no