Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Energiportalen

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

energiportalen tmb

Energiportalen er en gratis nettløsning for deg som vil vite mer om energiforbruket i boligen din, og få tips til hvilke tiltak som kan gjøres for å spare energi.

 

Energiportalen er nyttig for deg som planlegger oppussing, ønsker lavere strømregning eller å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø.

 Prøv energiportalen her: http://tysver.energiportalen.no

Legg inn adressen din og definer størrelsen på boligen. Deretter krysser du av for hvilke oppvarmingskilder som benyttes i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.

Fyll inn informasjon som antall personer i husholdningen og hvor ofte/hvor lenge hver person dusjer og antall karbad per uke. Du beskriver også innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt teknisk utstyr.

Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Videre vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.

Du kan også ringe en energirådgiver hos Energiportalen på tlf 47222076 eller sende mail til energiradgiver@entelligens.no for å få informasjon eller tips til din bolig.