Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Folkemøte område-reguleringsplan Aksdal

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
På folkemøte viser vi forslag til område-reguleringsplan for Aksdal. Møte blir i kommunestyresalen, rådhuset i Aksdal onsdag 3. mai kl 18-20.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvikling av Aksdal som kommunesenter og regiondelssenter. Planforslaget er utarbeida med bakgrunn i planprogram godkjent av kommunestyret hausten 2016. Planforslaget vil etter folkemøte bli sendt forvaltningsavdelinga for vidare politisk handsaming og 1. gongs behandling i kommuneplanutvalet hausten 2017.

Spørsmål om folkemøte eller planprosessen kan rettast til plansjef Linda Christine Olsen, linda-christine.olsen@tysver.kommune.no eller til arealplanlegger Thorstein Holtskog, thorstein.holtskog@tysver.kommune.no.

Vi ynskjer alle vel møtt til folkemøte!

Sigmund Lier
Ordførar