Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Vil vite mer om frivilligheten

Skrevet av Trond Tindeland .

frivillighet
Tysvær kommune ønsker mer kunnskap om det frivillige mangfoldet i kommunen. Derfor samarbeider kommunen med Frivillighet Norge om en spørreundersøkelse rettet mot frivillige lag og foreninger.

 

Tysvær er en av mange kommuner med et stort innslag av frivillig arbeid – alt fra små grupper og foreninger til store idrettslag. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, og kommunen ønsker å legge til rette for at frivilligheten skal trives og vokse i Tysvær. Derfor går vi denne uka ut med en undersøkelse blant lag og foreninger, for å kartlegge status og få innspill til veien videre.

Fredag 21.april går det ut e-post til over 200 frivillige lag og foreninger i kommunen med invitasjon om å ta del i undersøkelsen. Gjennom den vil en kunne gi tilbakemelding på tema som ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid.

Målet er å skaffe kunnskap om situasjonen i det frivillige arbeidet i kommunen, og dermed danne grunnlaget for utvikling av en frivillighetspolitikk. Undersøkelsen er gjennomgått med et utvalg representanter fra frivilligheten i Tysvær og tilpasset lokale forhold. Hvis din forening ikke har mottatt en e-post med link til undersøkelsen, kan dere klikke her for å besvare; https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=EM3SLQ3GC695

Det er viktig at foreninger benytter muligheten til å svare på denne undersøkelsen slik at resultatene kan brukes i det videre arbeidet. Dette er første steget i et spennende samarbeid mellom Tysvær kommune og frivillig sektor i Tysvær om utvikling av en lokal frivillighetspolitikk med oppstart i 2017. Det er et mål for Tysvær kommune å styrke det aktive samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor med sikte på å ta godt vare på engasjementet og deltagelsen til det beste for felleskapet i kommunen.