Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Utbygging av breiband i Tysvær

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Tysvær kommune vil søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om statlege tilskotsmidlar for 2017 og ber om innspel til kva område i Tysvær som bør prioriterast.

 

Kommunen har så langt følgjande priorioterte strekningar:

  • Sandbekkenområde
  • Hervik- Hundsnes
  • Hundsnes-Vatnaland
  • Søvik- Brattestø

Eventuelle innspel kan sendast til post@tysver.kommune.no innan 1. mai 2017.