Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Ledig fastlegehjemmel

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Det blir ledig fastlegehjemmel ved Nedstrand legekontor i Tysvær kommune fra 27 oktober 2017. Dette er en godt innarbeidet solopraksis med listelengde på 1050 pasienter.

 

Det er ansatt hjelpepersonell i 58% stilling ved legekontoret. Legekontoret er lokalisert i Nedstrand. Kontoret er godt utstyrt. 

Legekontoret bruker Infodoc plenario dataprogram og er koplet opp til Norsk helsenett. Hjemmelsinnehaver: Dietlind Exner Nakling, tlf 52 77 81 31, epost: dietlind.nakling@uib.no.

Fastlegene i Tysvær har avtalehjemmel med kommunen og er selvstendig næringsdrivende. Fastlegene i Tysvær er forpliktet til deltagelse i kommunens legevaktordning. Tysvær kommune har inngått legevaktsamarbeid med Haugesund kommune som vertskommune. Følgende kommuner inngår i samarbeidet: Haugesund, Karmøy (Nord-Karmøy), Tysvær, Sveio og Bokn. Vindafjord og Etne inngår i deler av samarbeidet.

Som en del av fastlegeavtalen må det påregnes inntil 7,5 t/u med offentlig legearbeid, dette etter kommunens behov. Nåværende lege er ansatt i 6,67 % stilling i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kommunen vil etter avtale med påtroppende lege kunne legge til rette for å knytte seg til et større legefellesskap enkelte dager i uken, bl.a. for kollegial fraværsdekning. Det er mulighet for å øke listetak i tråd med gjeldende avtaler.

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, være godkjent spesialist i allmennmedisin og norskkunnskaper på høyt nivå. Leger under spesialisering i allmennmedisin vil også bli vurdert. Erfaring og personlig egnethet, bl.a. kommunikasjons- og samarbeidsevner, vil bli vektlagt.

Det inngås separate avtaler om drift av allmennpraksis i henhold til partenes rammeavtaler. Det forutsettes enighet med nåværende fastlege ved legekontoret om økonomiske vilkår for overdragelse av legepraksis.

Tiltredelse 27.10.17. Det vil bli krevd tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Spørsmål kan rettes til: Helse- og forebyggingssjef Jorid Vea Isdahl på mail: jorid.vea-isdahl@tysver.kommune.no

Søknad sendes til: post@tysver.kommune.no 

Søknadsfrist: 21.04.17