Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Strandryddeaksjonen Haugalandet

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Hånd med søppel
Karmøy, Haugesund, Tysvær, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn og Ragn-Sells samarbeider om Strandryddeaksjonen Haugalandet, og ønsker å tilrettelegge for mest mulig frivillig strandrydding.

 


Vet du om et strandområde som trengs å ryddes for søppel og har lyst å gjøre en innsats?

Marint plastavfall blir et større og større problem. Avfallet kan fraktes over store områder og plast har svært lang nedbrytningstid. Plasten fragmenteres til mindre biter, som igjen kan gå inn i næringskjeden. Forsøpling i havet truer både økosystemer, dyr og mennesker.

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn og Ragn-Sells ønsker sammen å sette fokus på denne problematikken og legge til rette for rydding av strandsonen på Haugalandet.

I første omgang ønsker vi informasjon om hvor det er behov og interesse for å rydde. Dette kan meldes inn på Hold Norge Rent sin ryddeportal  http://holdnorgerent.no/ryddenstrand/ , eller til kommunen, helst før 7.mars. Etter dette vil det bli satt ut containere og levert ut utstyr til rydding. Følg med for informasjon om lokalisering og tidspunkter. Kampanjen er planlagt fram til den nasjonale Strandryddedagen 6.mai.

Følg gjerne Facebooksiden til aksjonen; Strandryddeaksjonen Haugalandet

 

Ryddegjeng
Starten på Strandryddeaksjonen Haugalandet ble markert den 28.02.2017 med felles rydding i Kvalsvik. Her er blant annet Ola S. Apeland, Jarle Nilsen og May Britt Vihovde i aksjon.