Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Trafikkregulerende tiltak i Førresbrekka

Skrevet av Trond Tindeland .

fartsmalinger
I perioden 12. - 20. november foretok kommunen trafikkmålinger i Førresbrekka. Målingene viste at døgntrafikken i ukedagene er ca 1350 biler, og ca 1000 biler lørdag og søndag.

 

Fartsgrensen på stedet er 30 km/t og gjennomsnittsfarten ble målt til 45 km/t. Dette er veldig høyt. 

Kommunens skiltgruppe, hvor medlemmene er Statens Vegvesen, Kommuneoverlege, Haugaland politidistrikt, Lensmannen i Tysvær og Tysvær Kommune, var i møte 16.12.2016 enige om at det må gjøres fartsregulerende tiltak i Førresbrekka. 

Kommunens veimyndighet har besluttet at det skal monteres 2 fartshumper. Den omtrentlige plasseringen er merket med rødt i kartutsnittet. 

Disse vil bli montert i uke 9 og vi ber om at de trafikkerende viser hensyn under monteringen. Når disse er montert håper vi at dette vil bidra til at farten vil bli betydelig redusert og trafikksikkerheten bedres.

Fartshumper