Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Besøkshjem

Skrevet av Trond Tindeland .

besokshjem
Barneverntjenesten i Tysvær har behov for besøkshjem til et søskenpar på 4 og 7 år. Det er ønskelig at besøkshjemmet ligger i "ytre Tysvær".

 

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra familie til familie, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet barneomsorgsattest som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret.

Ved interesse oppfordres du/dere til å ta kontakt med barneverntjenesten for en uformell samtale.

Barneverntjenesten kan nås på telefonnummer 52 75 70 30.