Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Markering av trafikkofrenes dag 5.januar

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Minnemarkering i KarmsundgaI 2016 omkom det 135 personer på norske veier. Torsdag 5. januar blir det minnemarkering for dei omkomne i Rogaland.

 

15 personer ble drept på veiene i Rogaland i 2016, omlag 500 ble skadet, blant disse viser foreløpige tall pr. 15. desember fra SSB at 17 er hardt skadde ( varig). Og det er det registrert 3 omkome rogalendiger i trafikkulykker utenfor fylket. Se oversikt i vedlagt folder. Blant de omkomne på veiene i Rogaland i 2016, var tre kvinner og 12 menn. 6 var under 30 år og 6 var over 60 år. 6 var myke trafikanter, to ATV ulykker, en MC, og 5 var bilførere og en passasjer.

Trafikkulykker er en «skjult» katastrofe som rammer landet hvert år, og dessverre var antall ulykker i 2016, høyere enn de siste fem årene, der vi har ligget mellom 5- 10 dødsulykker på veiene i Rogaland. Tendensen de siste 10 årene er at trafikkulykkene går nedover, men vi ser svingninger fra år til år. Årsaken til svingningene er vansklig å si noe eksakt om. Generelt sett de siste år er fart, rus og uoppmerksomhet, medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men i 2016 ser vi også spesielle ulykker, med tilfeldigheter som er vanskelige å forutse.

Sammenlikent med andre katastorfer, får de som rammes av trafikkulykker liten oppmerksomhet fra det offentlige. Nettopp derfor er Trafikkofrenes dag viktig.  

Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke. Dagen er også en  markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet.

Biskopen inviterer til minnegudstjeneste i Stavanger og Haugesund, i tråd med Kirkens tradisjon om å invitere pårørende inn, etter store katastrofer. Kirken tilbyr også hjelp gjennom sitt diakonarbeid, med invitasjon til sorggrupper. Kontaktperson: Asbjørn Finbakk: Tlf: 404 05 683 Ser mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/tema/diakoni/nestekjarleik/sorggrupper/

Trygg Trafikk mener at det er viktig å få en ekstra opplæring for ATV sjåfører, for å stoppe tendensen landet over, der vi ser økt antall ulykker på ATV.

Trygg Trafikk mener også at arbeidet for tilettelegging på vei, for myke trafikanter, må trappes betraktelig opp. Antall trafikkulykker med myke trafikanter – fortjgengere og syklister, øker i forhold til resten av trafikantgruppene, som har gått nedover de siste årene. 

Forebyggende tiltak rettet mot trafikanter, er også et arbeid som virker, her kan kommuner, skoler, barnehager og arbeidsgivere ta et økt ansvar. Det å få økt kunnskap om risiko og det å ta gode valg i trafikken, oppfordrer vi også trafikantene selv til å ta ansvar for, slik at vi får et bedre trafikkår i 2017, på vei mot 0-visjonen.

Her finner du program for Trafikkofrenes dag.

 images