Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Kommuneplan og reguleringsplanar på nett

Skrevet av Trond Tindeland .

GislineTysvær kommune har no integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplanen og alle eksisterande reguleringsplanar er tilgjengelege for publikum på nett.

 

 

Lenke til kartportalen finn du frå «Snarvegar» til høgre på hovudsida til Tysvær kommune.

Via Fonnakart kan du søke opp aktuell plan via plan-namn, eigedom eller adresse.

Dersom du treng hjelp eller har spørsmål kan du kontakte Servicetorget på telefon 52 75 70 00.