Logg på Joomla

Logg på Joomla

rss24

  • Siste nytt
  • Kunngjeringar / Høyringar
  • Reguleringsplanar

Tysvær best i landet på skolekino!

26.03.2015 Aktuelt

Tysvær best i landet på skolekino!

Tysvær kino er kåret til Årets skolekino etter innsatsen på Den store skolekinodagen 2015. Prisen er på 10.000 kr som er øremerket skolekinoaktiviteter.

Les meir

Regjeringens minnemedalje

26.03.2015 Aktuelt

Regjeringens minnemedalje

Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig deles ut 8. mai. Har vi noen i Tysvær kommune som fortjener en slik minnemedalje?

Les meir

Kjernejournal innført fra 1. mars

26.03.2015 Aktuelt

Kjernejournal innført fra 1. mars

1. mars fikk 760.000 innbyggere i tilsammen 67 kommuner i Vest-Norge sin kjernejournal. Da ble den innført i hele Helse Vest. Dette gjaldt også innbyggerne i Tysvær kommune.

Les meir

Earth Hour 2015

23.03.2015 Aktuelt

Earth Hour 2015

Lørdag 28. mars er det tid for å slukke lyset ein time for årets Earth Hour.

Les meir

Reguleringsplan Førland skule til offentleg ettersyn

23.03.2015 Aktuelt

Reguleringsplan Førland skule til offentleg ettersyn

Det er no utarbeida forslag til reguleringsplan for Førland skule og området rundt. Teknisk utval har i   møte 26.02.2015 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova   ...

Les meir

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

23.03.2015 Aktuelt

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

16. mars var det offisiell åpning av Tildelingskontoret i Tysvær kommune på Rådhuset i Aksdal.

Les meir

Informasjon om barnehageopptaket

18.03.2015 Aktuelt

Informasjon om barnehageopptaket

Opptaksnemnda har foretatt barnehageopptaket for barn som har lovfestet rett til barnehageplass, det vil si de barn som fyller ett år innen 31.08.2015.

Les meir

Fasteaksjonen 2015

12.03.2015 Aktuelt

Fasteaksjonen 2015

Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er 22. - 24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon.

Les meir

Oppstart planarbeid

12.03.2015 Aktuelt

Oppstart planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt planarbeid for område B26 i kommuneplanen - Tysvær kommune. Området ligger øst for Aksdal sentrum, med adkomst fra nyere rundkjørin...

Les meir

Sanering vannledninger Stakkestadvatnet

11.03.2015 Aktuelt

Sanering vannledninger Stakkestadvatnet

Tysvær kommune v/ Drift og eiendom innbyr til anbudskonkurranse på anleggsarbeider i forbindelse med sanering og tilkobling av eksisterende vannledninger ved Stakkestadvatnet.

Les meir

BTI film

10.03.2015 Aktuelt

BTI film

Tysvær kommune er pilotkommune i Helsedirektoratet sitt prosjekt, Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Nå har de laget en film som forklarer prosjektet.

Les meir

Radontiltak i Tysvær kommune

10.03.2015 Aktuelt

Radontiltak i Tysvær kommune

Tysvær kommune har tatt utfordringa med radon på alvor og gjort systematiske målingar i alle offentlege bygg.

Les meir

Livreddande førstehjelp

08.03.2015 Aktuelt

Livreddande førstehjelp

Før eller seinare vil me alle oppleva at ein person rundt oss treng livreddande førstehjelp. Gratis kurs i Aksdal.

Les meir

Flytting av legekontor

05.03.2015 Aktuelt

Flytting av legekontor

Ali Hassan har flytta sin praksis frå Aksdal senter til nytt lokale i Lundalbygget på Frakkagjerd.

Les meir

Endring reguleringsplan Førreparken

04.03.2015 Aktuelt

Endring reguleringsplan Førreparken

I teknisk utval 26.02.2015 vedtok Teknisk utval å leggje ut endring av reguleringsplan for Førreparken ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Aksdalsvegen 154-160

04.03.2015 Aktuelt

Endring reguleringsplan Aksdalsvegen 154-160

Teknisk utval har i møte 26.02.2015 vedtatt endring av reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Eigedomsskatteliste 2015

03.03.2015 Aktuelt

Eigedomsskatteliste 2015

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt, legges eigedomsskatteliste ut til offentleg ettersyn i 3 veker fra 1. mars.

Les meir

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

03.03.2015 Aktuelt

Offisiell åpning av Tildelingskontoret

Tildelingskontoret i Tysvær kommune inviterer innbyggere, lokal presse, politikere, ansatte og administrasjon til offisiell åpning av Tildelingskontoret i Tysvær rådhus i Aksdal 16. mars 11:00 -13:00.

Les meir

Utlånsstatistikk fra biblioteket

26.02.2015 Aktuelt

Utlånsstatistikk fra biblioteket

Foreløpige tall viser at det ikke er store endringer i utlån eller besøk fra i fjor. Utlån av film og musikk går ned, utlån av bøker litt opp.

Les meir

Kulturposten

17.02.2015 Aktuelt

Kulturposten

Kulturposten for 2015 inneheld nyttig informasjon om blant anna tilskott og arrangement frå kulturkontoret i Tysvær kommune.

Les meir

Høyring kulturminneplan

07.02.2015 Høyringar

Høyring kulturminneplan

 Høyring av forslag til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2015 - 2025, Tysvær kommune.

Les meir

Reguleringsplan kjøpesenter i Aksdal

06.02.2015 Kunngjeringar

Reguleringsplan kjøpesenter i Aksdal

Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut områdereguleringsplan for kjøpesenter i Aksdal sør for E134 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan E134 gjennom Aksdal

05.02.2015 Kunngjeringar

Reguleringsplan E134 gjennom Aksdal

Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett lagt ut til offenleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan bustadområde Bongsatjørn

05.02.2015 Kunngjeringar

Reguleringsplan bustadområde Bongsatjørn

Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut reguleringsplan for bustadområde ved Bongsatjørn ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Småget - offentleg ettersyn

04.02.2015 Kunngjeringar

Endring reguleringsplan Småget - offentleg ettersyn

Teknisk utval har i møte den 22.01.2015 vedtatt å leggje endring av detaljreguleringsplan for Småget ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23.01.2015 Kunngjeringar

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Markering av trafikkofrenes dag 8. januar

06.01.2015 Aktuelt

Markering av trafikkofrenes dag 8. januar

I 2014 omkom 151 personar i trafikken i Norge.Torsdag 8. januar er det minnemarkering for dei omkomne i Rogaland.

Les meir

Vegarbeid E134 Førrestjørna

05.01.2015 Aktuelt

Vegarbeid E134 Førrestjørna

Statens Vegvesen og Vassbakk & Stol AS er godt i gong med arbeidet med nytt toplanskryss på austsida av Førretunnelen. Her kan ein finne meir informasjon om prosjektet.

Les meir

Gratis strøsand

30.12.2014 Aktuelt

Gratis strøsand

Prima strøsand i bøtter kan hentast ved rådhuset. Ta gjerne med di tomme bøtte frå i fjor.

Les meir

Omlegging av vanntilførsel

30.12.2014 Aktuelt

Omlegging av vanntilførsel

5. januar 2015 startes arbeid med omlegging av vanntilførsel. Ådnavannet fases ut, og søre Tysvær skal nå bli forsynt fra Karmøy.

Les meir

Badeanlegget åpner 3. januar

23.12.2014 Aktuelt

Badeanlegget åpner 3. januar

Badeanlegget opner laurdag 3. januar. Ei veke før tidlegare annonsert!

Les meir

Hurtigladestasjon Aksdal

19.12.2014 Aktuelt

Hurtigladestasjon Aksdal

Vår hurtigladestasjon i Aksdal vil være stengt mandag 22. desember fra kl 08:00 - 15:00.

Les meir

Ordføraren si nyttårsmottaking

19.12.2014 Aktuelt

Ordføraren si nyttårsmottaking

Alle er velkomne til ordførar Harald A. Stakkestad si nyttårsmottaking i Storsalen på Tysværtunet laurdag 3.jan.2015 kl.13.00.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

08.12.2014 Høyringar

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Les meir

Vil du lære norsk?

08.12.2014 Aktuelt

Vil du lære norsk?

Want to learn Norwegian? Tysvær opplæringssenter inviterer deg til å delta på norskkurs!

Les meir

Elektrifisering av Johan Sverdrup

05.12.2014 Høyringar

Elektrifisering av Johan Sverdrup

NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

Les meir

Budsjettet til offentleg ettersyn

03.12.2014 Aktuelt

Budsjettet til offentleg ettersyn

Budsjettet har vore behandla i formannskapet, og er nå lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Nye åpningstider NAV

25.11.2014 Aktuelt

Nye åpningstider NAV

Fra og med 24. november har NAV Tysvær åpningstid fra 10.00 til 15.00.

Les meir

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

20.11.2014 Aktuelt

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

Det er no utarbeidd forslag til reguleringsplan for Vestli. Teknisk utval har i møte den 30.10.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Les meir

Badeanlegget stenger

18.11.2014 Aktuelt

Badeanlegget stenger

Tysværtunet Badeanlegg stenger fra og med 24. november for planlagt vedlikehold til et større ENØK tiltak.

Les meir