Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

rss24

  1. Siste nytt
  2. Kunngjeringar / høyringar
  3. Reguleringsplanar

Trafikkfarlige hekker og busker

24-05-2016 Aktuelt

hekk2
Du som har hage må bidra til at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Les meir

Ruspolitisk Handlingsplan 2016 - 2020

24-05-2016 Høyringar

Ruspolitisk handlingsplan tmb
Det er nå utarbeida ein ny «Ruspolitisk Handlingsplan» for Tysvær for dei komande fire åra. Høyringsfristen er 15. juli 2016.

Les meir

Oppheving av vedtak om bruk av ild

19-05-2016 Aktuelt

Logo PNG2
Tysvær brannvesen ved brannsjefen opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander utendørs i Tysvær kommune gjort gjeldende fra 9.mai 2016 med umiddelbar virkning.

Les meir

Folkeavstemning om målform

13-05-2016 Aktuelt

TK logo black u tekst
Onsdag 15. juni blir det rådgivende folkeavstemning om målform ved
Grinde skule og Tysværvåg barne- og ungdomsskule.

Les meir

Verdens aktivitetsdag

10-05-2016 Aktuelt

Dine 30 gronn tmb
Verdens aktivitetsdag markeres hvert år den 10. mai. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å oppnå helsegevinster.

Les meir

Kunngjering av reguleringsplan for Stølsberg

10-05-2016 Kunngjeringar

Stølsberg 2

I møte 01.03.2016 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Stølsberg.

Les meir

Forbud mot å gjøre opp ild

09-05-2016 Aktuelt

gressbrann
Brannvesenet innfører totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs i Tysvær og Bokn fra og med 9. mai 2016.

Les meir

Igangsetting av planarbeid

09-05-2016 Kunngjeringar

topnesvaagen tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 144 b.nr. 3 og 5, med plannamn Topnesvågen.

Les meir

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kr

04-05-2016 Aktuelt

legat
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Les meir

Tell turane dine i Tysvær

03-05-2016 Aktuelt

frisk-i-friluft PNG 2
Du kan framleis gå tur i Tysvær kommune, men no er det TellTur som gjeld. Vi har eigen konkurranse for turmåla i Tysvær. Registrer deg på www.telltur.no.

Les meir

Nytt meldingsblad frå landbrukskontoret

29-04-2016 Aktuelt

Bilde lam2
Nytt informasjonsskriv om landbruket i Tysvær, Bokn og Haugesund er no sendt ut.


Les meir

Informasjon og søknad til SFO 2016/17

28-04-2016 Aktuelt

mini bh MG 7193
Påmelding til SFO 2016/17 er no klar.
Nytt av året er at påmeldinga skal skje elektronisk. 
Påmeldingsfristen er 15.05.2016. 

Klikk "Les meir" for informasjon og påmeldingslenke

Les meir

Tysvær kulturskole

28-04-2016 Aktuelt

kulturskole16 tmb
Søknadsfristen for å søke plass på kulturskolen er 10. mai. Tysvær kulturskole har tilbud innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.

Les meir

Varsel om stenging av vann søre Tysvær

25-04-2016 Aktuelt

Logo PNG2
Grunnet nødvendig vedlikeholdsarbeid vil vannet i Søre Tysvær være avstengt  strekningen Storhaug – Falkeid – Kårstø – Årvik fra mandag 25/4 kl 2230 til tirsdag 26/4 kl 0400.

Les meir

Oppstart reguleringsplan hestesportanlegg Skeiseid

25-04-2016 Høyringar

Kart med Kplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid, gards- og bruksnummer 70/1 og 3.

Les meir

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

22-04-2016 Aktuelt

dinutvei
Dinutvei.no gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner

Les meir

Arbeid på vannledninger Skjoldastraumen

22-04-2016 Aktuelt

Logo PNG2
Grunnet arbeid på vannledning kan vannet bli borte i korte perioder. Dette gjelder strekningen Straumen skule – Stakland – Ådnanes fra tirsdag 26/4 kl 2230 til onsdag 27/4 kl 0600.

Les meir

Gratis advokathjelp

21-04-2016 Aktuelt

lover
Tysvær kommune tilbyr gratis juridisk rettleiing til innbyggjarane, og vi har ledige timar.

Les meir

Oppstart områderegulering Aksdal

14-04-2016 Høyringar

kart oppstart aksdal tmb
Kommuneplannemnda vedtok i møte den 18.03.2016 å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Aksdal på høring og offentlig ettersyn.

Les meir

Kontrollert lyngbrann på Hest

12-04-2016 Aktuelt

lyngbrann
Tysvær brannvesen melder om at det i morgentimene i dag vil bli foretatt en kontrollert gress- og lyngbrann på Hest i Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Halsavik

04-04-2016 Høyringar

Oversiktskart Halsavik
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillatt biomasse (MTB) ved lokalitet nr. 18639 Halsavik.

Les meir

Mindre endring av reguleringsplan for Padlane Aust

04-04-2016 Høyringar


I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at det er planlagd ei mindre endring av gjeldande reguleringsplan for Padlane Aust.

Les meir

Utbygging av breiband

01-04-2016 Aktuelt

bredband
Bur du i eit område i Tysvær kommune med dårleg dekning? Då er vi interessert i å høyre frå deg.

Les meir

Dialogmøte mellom byggebransje og kommune

31-03-2016 Aktuelt

dialogmoete
Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune, i samarbeid med ByggForum og Haugesundregionens Næringsforening ønsker velkommen til dialogmøte med byggebransjen.

Les meir

Håvåsturen 2016

30-03-2016 Aktuelt

Håvåshytta1
Haugesunds Fjell-lag (Fjellaget) arrangerer søndag 3. april Håvåsturen for 26. og siste gang.

Les meir

Gravearbeid ved Fjellvegen i Førre

29-03-2016 Aktuelt

veiarbeid
På grunn av reparasjonsarbeid på en ødelagt kloakkledning vil veien ved Fjellvegen 26 bli delvis avstengt.

Les meir

Kommunal oppreisning

23-03-2016 Aktuelt

Politisk vedtakPNG2
Tysvær kommune har vedtatt å ta del i den kommunale oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn.

Les meir

Varsel: endring reguleringsplan Grinde

22-03-2016 Kunngjeringar

endring Grinde tmb
I henhold til § 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette at det er satt i gang arbeid med endring av reguleringsplan 200915 Grinde i Tysvær kommune.

Les meir

Pårørendekurs

22-03-2016 Aktuelt

dementia
Er du pårørende til personer med demenssykdom? Når arrangeres det kurs over fire kvelder på Bjørgene utviklingssenter i Haugesund.

Les meir

Vettregler i påsketrafikken

21-03-2016 Aktuelt

trygg trafikk tmb
Trygg Trafikk ønsker alle trafikanter en god påske! Her er "påskeutfartsvettregler" til de som skal ut på veiene i påskeutfarten.

Les meir

Earth Hour 2016

18-03-2016 Aktuelt

nyearthhour2014
Slukk lyset ein time på laurdag og bli med på verdas største klimakampanje!

Les meir

Innbyggarhøyring Kommunereform 2020

15-03-2016 Høyringar

kommunereform
Regjeringa la i samband med kommuneproposisjon for 2015 ein plan for kommunereform-prosess i denne stortingsperioden. Tysvær kommune ønskjer DINE innspel om framtidig kommunestruktur.

Les meir

Makuleringsposer

11-03-2016 Aktuelt

Tysvær Vepro
Tysvær Vepro kan nå hjelpe deg med å makulere alle papirer med sensitiv informasjon. Detter er en ny lokal oppfinnelse for å verne om personlig informasjon og forhindre ID-tyveri.

Les meir

Meir effektiv byggesaksbehandling

10-03-2016 Aktuelt

saksbehandling tmb
Tysvær kommune vil effektivisere byggesaksbehandlinga, og innfører skjerma saksbehandlingstid fram til kl. 13.00.

Les meir

Vil du være meddommer?

10-03-2016 Aktuelt

lovbok 90x80 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være meddommer i tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten.

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

09-03-2016 Høyringar

plankart skjoldastraumen tmb 2 Endring av reguleringsplan for Skjoldastraumen er no lagt ut til offentleg ettersyn. Det er utarbeidd ei endring av gjeldande detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen. Teknisk utval har i møte 03.03.2016 vedtatt framl ...

Les meir

Åpent møte om ny kommunestruktur

09-03-2016 Aktuelt

Kommunevapen Bokn tysver

Tirsdag 15. mars blir det åpent møte om ny kommunestruktur i storsalen på Tysværtunet.

Les meir

Gode råd i influensasesongen

04-03-2016 Aktuelt

influensa
Influensasesongen er over oss, men ingen grunn til panikk. Ta det med ro og sørg for rikeleg drikke. 

Les meir

Kurs i livreddande førstehjelp

04-03-2016 Aktuelt

First Aid Green Cross
Om lag halvparten av oss vil oppleva at ein person nær oss treng akutt livreddande førstehjelp. No er det gratis kurs i Aksdal 11. april!

Les meir

Eigedomsskatteliste 2016

03-03-2016 Aktuelt

Logo PNG2
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 93/15 om utskriving av eigedomsskatt for 2016, og med heimel i eigedomsskatteloven § 15, legges eigedomsskatteliste ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars.

Les meir

Ruspolitisk Handlingsplan 2016 - 2020

24-05-2016 Høyringar

Ruspolitisk handlingsplan tmb
Det er nå utarbeida ein ny «Ruspolitisk Handlingsplan» for Tysvær for dei komande fire åra. Høyringsfristen er 15. juli 2016.

Les meir

Kunngjering av reguleringsplan for Stølsberg

10-05-2016 Kunngjeringar

Stølsberg 2

I møte 01.03.2016 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Stølsberg.

Les meir

Igangsetting av planarbeid

09-05-2016 Kunngjeringar

topnesvaagen tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 144 b.nr. 3 og 5, med plannamn Topnesvågen.

Les meir

Oppstart reguleringsplan hestesportanlegg Skeiseid

25-04-2016 Høyringar

Kart med Kplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid, gards- og bruksnummer 70/1 og 3.

Les meir

Oppstart områderegulering Aksdal

14-04-2016 Høyringar

kart oppstart aksdal tmb
Kommuneplannemnda vedtok i møte den 18.03.2016 å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Aksdal på høring og offentlig ettersyn.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Halsavik

04-04-2016 Høyringar

Oversiktskart Halsavik
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillatt biomasse (MTB) ved lokalitet nr. 18639 Halsavik.

Les meir

Mindre endring av reguleringsplan for Padlane Aust

04-04-2016 Høyringar


I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at det er planlagd ei mindre endring av gjeldande reguleringsplan for Padlane Aust.

Les meir

Varsel: endring reguleringsplan Grinde

22-03-2016 Kunngjeringar

endring Grinde tmb
I henhold til § 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette at det er satt i gang arbeid med endring av reguleringsplan 200915 Grinde i Tysvær kommune.

Les meir

Innbyggarhøyring Kommunereform 2020

15-03-2016 Høyringar

kommunereform
Regjeringa la i samband med kommuneproposisjon for 2015 ein plan for kommunereform-prosess i denne stortingsperioden. Tysvær kommune ønskjer DINE innspel om framtidig kommunestruktur.

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

09-03-2016 Høyringar

plankart skjoldastraumen tmb 2 Endring av reguleringsplan for Skjoldastraumen er no lagt ut til offentleg ettersyn. Det er utarbeidd ei endring av gjeldande detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen. Teknisk utval har i møte 03.03.2016 vedtatt framl ...

Les meir

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

23-02-2016 Høyringar

plankart gamle stegaberg skule tmb

 

Detaljreguleringsplan for butiltak ved gamle Stegaberg skule er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Igangsetting på Hervikneset

12-02-2016 Kunngjeringar

Hervikneset tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 41 b.nr. 50, 59 og 110, beliggende på Hervikneset i Tysvær kommune. Planområdet omfatter ca. 14 daa.

Les meir

Varsel om oppstart i Svartevågen, Toftøysund

01-02-2016 Kunngjeringar

Toftoysund tmb
Varsel om oppstart av detaljregulering for småbåthamn og hytter – Svartevågen, Toftøysund i Tysvær kommune.

Les meir

Oppgradering av kraftleidning Spanne - Klovning

18-01-2016 Høyringar

NVEHaugaland Kraft har søkt NVE om oppgradering av eksisterande 66 kV leidning mellom Spanne og Klovning. Søknaden er no på høyring og torsdag 21.januar kl 19.00 blir det arrangert ope møte om saka i Aksdal.

Les meir

Utbyggingsavtale på høyring

15-01-2016 Høyringar

 PadlandeAust Vedtatt

Tysvær kommune har no fremforhandla eit forslag til utbyggingsavtale med Padlane Aust AS, som gjeld reguleringsplanen for Padlane Aust.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Vestli

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart vestli

I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for Vestli.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Langøy

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart langoy 2

I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for båthamn Langøy.

Les meir

Godkjent reguleringsplan i Haugaland Næringspark

15-01-2016 Kunngjeringar

plankart haugaland naringspark8og9
I møte 15.12.2015 godkjente Tysvær kommunestyre detaljreguleringsplan for delområde 8 og 9 i Haugaland Næringspark.

Les meir

Varsel om oppstart av reguleringsplan ved Stuvik

04-01-2016 Kunngjeringar

stuvik tmb
Varsel om oppstart av detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn ved Stuvik i Nedstrand.

Les meir

Endring av reguleringsplan Bådsvik, Skjoldastraumen

25-11-2015 Kunngjeringar

Baadsvik tmb
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Bådsvik, Skjoldastraumen, med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Les meir

Varsel om oppstart Hervik Brygge

25-11-2015 Kunngjeringar

Hervik brygge tmb
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hervik Brygge i Tysvær.

Les meir

Melding om vedtak Tysvær reinseanlegg - Gismarvik

19-11-2015 Kunngjeringar

Bakgrunn-hegre
Tysvær kommune har godkjent søknad om utslepp frå Tysvær reinseanlegg på Gismarvik

Les meir

Oppstart reguleringsarbeid Steinsvik

27-10-2015 Kunngjeringar

logoHereidHus
Varsel om oppstart av detaljregulering for plan 201517 "EIKELI", GNR.37, BNR.1, Steinsvik, Tysvær kommune.

Les meir

Høyring regulering av skulekrinsgrenser

20-10-2015 Høyringar

Skulekrinsgrenser TK
Høyringa om regulering av skulekrinsgrenser for Tysvær finn du her
Kart og oversikt over grunnkrinsar Tysvær er vedlagt her. 
Høyringsfrist er 23. oktober 2015

 

Les meir

Høyring - målføre Tysværvåg og Grinde

16-10-2015 Høyringar

Bakgrunn-hegre
Skal Tysværvåg barne- og ungdomsskule og Grinde skule halde fram med nynorsk som målform eller bør kommunestyret no legge til rette for at det blir røysta over kva målform dei to skulane skal nytta i framtida?
Høyringsfr ...

Les meir

Vedtatt kommuneplan 2015-2027

06-10-2015 Kunngjeringar

Politisk vedtakPNG2
Kommunestyret vedtok i møte 08.09.2015 ny kommuneplan for Tysvær kommune for perioden 2015-2027 i tråd med plan- og bygningslovas § 11-18.

Les meir

Høyring: Ordensreglement for grunnskulane

02-10-2015 Høyringar

Paragraf web
Med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen skal hovudutval for resultatområdet skule fastsette forskrift om felles ordensreglement. I tillegg til det felles ordensreglementet, får samarbeidsutvalet ved den ...

Les meir

Oppstart av planarbeid - Fortau langs Førresvegen

28-09-2015 Høyringar

Bilde til nettsida Førresvegen plangrense
Det blir med dette varsla oppstart av regulering av fortau langs Førresvegen mellom Vestli og Førre kyrkje.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Mjåsund Nord

16-09-2015 Kunngjeringar

Mjasund nord tmb 2Detaljreguleringsplan for Mjåsund Nord er no godkjent.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Førreparken

16-09-2015 Kunngjeringar

Forreparken tmb

Detaljreguleringsplan for Førreparken er no godkjent. Reguleringsplanen er ein endring av gjeldande reguleringsplan for Førreparken.

Les meir

Varsel om oppstart med reguleringsplan for Skeiseid

09-09-2015 Kunngjeringar

Kartutsnitt skeiseid tmb
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Skeiseid samt forhandling om utbyggingsavtale.

Les meir

Handlingsplan universell utforming

19-06-2015 Høyringar

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida forslag til handlingsplan for universell utforming. Målsettinga med planarbeidet er å arbeide for at kommunale og private bygg og områder vert meir tilgjengelege for alle.

Les meir

Beredskapsplan

19-06-2015 Høyringar

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida heilskapleg kommune ROS og revidert beredskapsplanen i tråd med denne.

Les meir

Godkjent reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160

19-06-2015 Kunngjeringar

Aksdalsvegen tmb
Detaljreguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 er no godkjent. Reguleringsplanen er ein endring av gjeldande plan, slik at ein no opnar for omsorgsføremål i tillegg til private bustadar.

Les meir

Reguleringsarbeid botiltak Stegaberg skole

18-06-2015 Kunngjeringar

Kartutsnitt tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for botilak på gamle Stegaberg skole, plan 2015-03, gnr/bnr 67/3 m. fl.

Les meir

Forslag til reguleringsplan rundkjøring Aksdal

05-06-2015 Høyringar

Plankart rundkjoring Aksdal.tmb
Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan  for ny rundkjøring i Aksdal for E39/E134 i Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Munkholmen

27-05-2015 Høyringar

Munkholmen tmb
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillat biomasse (MTB) på lokalitet 13629 Munkholmen i Tysvær kommune

Les meir

Høring: ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

20-04-2015 Høyringar

paragraf
HØRING: Tysvær kommune har laget forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskriften er gjeldende fra 1. januar 2016.

Les meir

Høyring kulturminneplan

07-02-2015 Høyringar

 Kulturminneplan tmb
Høyring av forslag til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2015 - 2025, Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

23-01-2015 Kunngjeringar

Haugaland Næringspark
I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

Les meir

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

08-12-2014 Høyringar

Langøy

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Les meir

Elektrifisering av Johan Sverdrup

05-12-2014 Høyringar

NVE
NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

Les meir

Oppstart gang- og sykkelveg Padlane

09-07-2014 Kunngjeringar

Kartutsnitt-Padlane-Klovning tmb
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg Padlane - Klovning.

Les meir

Varsel om oppstart Aksdalsvegen

20-06-2014 Kunngjeringar

Kart-for-varsel-Aksdalsvegen tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160.

Les meir

Plangjennomgang av samla tenester barn og unge

16-06-2014 Høyringar

Logo PNG2
Dokument i samband med plangjennomgang av samla tenester for barn og unge i Tysvær kommune.

Les meir

Varsel om oppstart Førland skule

06-06-2014 Kunngjeringar

Forland skule tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Førland skule, barnehage og Fjørsilkebris.

Les meir

Varsel om oppstart for Stølsberg

05-06-2014 Kunngjeringar

plangrense-for-oppstart tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Stølsberg, del av GNR/BNR 72/66 m. fl.

Les meir

Planprogram Tysværvåg - Høyring

28-05-2014 Høyringar

Planprogram til hoyring Slattevik tmb
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 meldes det oppstart av områderegulering for Tysværvåg – Slåttevik.

Les meir

Søknad om anleggsendring akvakultur Halsavik

05-05-2014 Høyringar

Halsavika
Marine Harvest Norway AS har søkt om anleggsendring på lokalitet 18639 Halsavik i Tysvær kommune.

Les meir

Reguleringsplan for Mjåsund Nord til høyring

10-03-2014 Høyringar

Mjasund nord tmb 2


Det er utarbeidd reguleringsplan for Mjåsund nord. Teknisk utval har i møte 20.02.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Varsel om oppstart Kvinnesland

14-02-2014 Kunngjeringar

B54-med-Kommuneplane
I henhold til pbl § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 59 b.nr. 3 mfl. i Tysvær kommune.

Les meir

Ny høring for reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

03-02-2014 Høyringar

Coop tmb

Teknisk utval har i møte den 23.01.2014 vedtatt å leggje reguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.


 

Les meir

Varsel om oppstart Sandvik Camping

27-01-2014 Kunngjeringar

Oversiktskart2 tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Sandvik Camping – del av gnr. 134, bnr. 1 og 5 - Tysvær kommune

Les meir

Oppstart planarbeid Førreparken

13-01-2014 Kunngjeringar

Forreparken tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt planarbeid for to inntilliggende områder i Førre - Tysvær kommune.

Les meir

Planarbeid for Aksdal

09-01-2014 Kunngjeringar

Planprogram tmb
Det vert med dette varsla igangsetting av planarbeid for Aksdal. Forslag til planprogram følger med revidert oppstartsvarsel.

Les meir

Endring av plan for Skjoldastraumen industriområde

11-11-2013 Kunngjeringar

skjoldastraumen tmb
Teknisk utval har i møte 24.10.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for industriområde i Skjoldastraumen ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Søknad om uttak av vatn

10-10-2013 Kunngjeringar

NVE
Marine Harvest AS søkjer om løyve til uttak av vatn frå Storavatnet i Tysvær kommune.

  

Les meir

Søknad om utslepp av avløpsvatn

02-10-2013 Kunngjeringar

Utslepp
Cowi varslar på vegne av Tysvær kommune om søknad om utslepp av avløpsvatn i Førresfjorden.


  

Les meir

Høyring om Dalbygda vindkraftverk

12-09-2013 Høyringar

Vindmolle tmb
NVE har mottatt konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing for Dalbygda vindkraftverk.

 

Les meir

Søknad om løyve

21-08-2013 Kunngjeringar

SAR tmb

SAR AS søkjer om løyve til å etablere eit anlegg for mottak og mellomlagring av avfall.

  

Les meir

Reguleringsplan for to-planskryss ved Eikeskog lagt ut til o …

21-08-2013 Kunngjeringar

Plankart Eikeskog tmb
Reguleringsplan for to-planskryss på Eikeskog lagt ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Områdereguleringsplan for Frakkagjerd

09-07-2013 Kunngjeringar

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000

Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum.

 

Les meir

Dispensasjon: Aasta Hansteen

04-07-2013 Kunngjeringar

Aasta-Hansteen
Søknad om dispensasjon vedr. arbeid med Aasta Hansteen platform i Vatsfjord og Yrkefjord.

  

Les meir

Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard lagt ut til offen …

21-06-2013 Kunngjeringar

Tysværvåg kyrkjegard sm Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Oppstart Frakkagjerdvegen

22-05-2013 Kunngjeringar

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerdvegen.

  

Les meir

Oppstartsvarsel E134

11-04-2013 Kunngjeringar

Oppstartsvarsel kart
Oppstartsvarsel for Reguleringsplan for E134 Frakkagjerd-Aksdal -
midtrekkverk. 

Les meir

HØYRING: planstrategi og planprogram

20-03-2013 Høyringar

Forslag planstrategi
Varsel om oppstart av ny kommuneplanprosess i Tysvær kommune.

Les meir

Oppstart Slåttevik

12-03-2013 Kunngjeringar

plan kart Slaattevik
I henhold til plan og bygningsloven varsles det oppstart av arbeid med endring reguleringsplan Slåttevik. 

Les meir

Rundkjøring E39/E134 og kollektivanlegg i Aksdal

23.11.2015 Reguleringsplanar

rundkjoring aksdal tmb

Detaljreguleringsplan for rundkjøring E 39 / E 134 og kollektivanlegg i Aksdal er godkjent i kommunestyret 27. oktober 2015.

 

Les meir

Offentleg ettersyn: Sandvik Camping

06.10.2015 Reguleringsplanar

Sandvik tmb
Utviding/endring av detaljreguleringsplan for Sandvik Camping er lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: Skjoldastraumen bustadområde

14.09.2015 Reguleringsplanar

Skjoldastrumen bustadomr tmb
Detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen bustadområde, del av gbnr. 119/4, er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Hervik Camping

18.06.2015 Reguleringsplanar

hervik tmbTeknisk utval vedtok i møte den 18.06.2015 å leggje endring av detaljreguleringsplan for Hervik Camping ut på høyring og til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan Haugaland Næringspark

10.06.2015 Reguleringsplanar

hnp89 tmb
Teknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for delområde 8 og 9 i Haugaland Næringspark ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Les meir

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Stølsberg

10.06.2015 Reguleringsplanar

stølsberg tmbTeknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for Stølsberg ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Les meir

Reguleringsplan Førland skule til offentleg ettersyn

23.03.2015 Reguleringsplanar

Plankart tmb
Det er no utarbeida forslag til reguleringsplan for Førland skule og området rundt.

Les meir

Endring reguleringsplan Førreparken

04.03.2015 Reguleringsplanar

plankart forreparken
I teknisk utval 26.02.2015 vedtok Teknisk utval å leggje ut endring av reguleringsplan for Førreparken ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Aksdalsvegen 154-160

04.03.2015 Reguleringsplanar

plankart aksdalsvegen154 160
Teknisk utval har i møte 26.02.2015 vedtatt endring av reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan kjøpesenter i Aksdal

06.02.2015 Reguleringsplanar

kjopesenter
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut områdereguleringsplan for kjøpesenter i Aksdal sør for E134 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan E134 gjennom Aksdal

05.02.2015 Reguleringsplanar

vegnett
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett lagt ut til offenleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan bustadområde Bongsatjørn

05.02.2015 Reguleringsplanar

alt2
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut reguleringsplan for bustadområde ved Bongsatjørn ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Endring reguleringsplan Småget - offentleg ettersyn

04.02.2015 Reguleringsplanar

smaaget
Teknisk utval har i møte den 22.01.2015 vedtatt å leggje endring av detaljreguleringsplan for Småget ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

20.11.2014 Reguleringsplanar

Vestli tmb
Det er no utarbeidd forslag til reguleringsplan for Vestli. Teknisk utval har i møte den 30.10.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Les meir

Reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanar
Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tysvær kyrkjegard. 

Les meir

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanar
Tysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Coop Frakkagjerd.

Les meir

Reguleringsplan for Tveit Reiselivsanlegg

17.07.2014 Reguleringsplanar

reguleringsplanarTysvær kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 reguleringsplan for Tveit reiselivsanlegg.

Les meir

Endring reguleringsplan gnr. 71, bnr. 6 m.m.

20.03.2014 Reguleringsplanar

Kartutsnitt
Melding om endring av gjeldende reguleringsplan for del av gnr. 71, bnr. 6 m.m. i Tysvær kommune.

Les meir

Reguleringsplan for Skrabbavikjå

25.02.2014 Reguleringsplanar

skrabbavikjaa tmb
Kunngjering av reguleringsplan for Skrabbavikjå

Les meir

Reguleringsplan for to-planskryss Eikeskog

25.02.2014 Reguleringsplanar

2Plankryss-Eikeskog tmb
Kunngjering av reguleringsplan for to-planskryss Eikeskog.

Les meir

Reguleringsplan for Aksdal Nordre del

25.02.2014 Reguleringsplanar

Omsorboliger-Aksdal-Nordre-Del tmb
Kunngjering av endring av reguleringsplan for Aksdal Nordre del.

Les meir

Reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

15.01.2014 Reguleringsplanar

hervik41
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

Les meir

Reguleringsplan for Grinde, gbnr. 104/5

21.06.2013 Reguleringsplanar

Grinde sm
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for
Grinde
, gbnr. 104/5.

Les meir

Reguleringsplan for Haugaland Næringspark

21.06.2013 Reguleringsplanar

Haugaland næringspark sm
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Haugaland Næringspark, områdeplan. 

Les meir

Reguleringsplan for Padlane Aust

21.06.2013 Reguleringsplanar

Padlande aust sm 2
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Padlane Aust.

Les meir

Endring reguleringsplan Alvanutlia

26.04.2013 Reguleringsplanar

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Utsikten - Alvanutlia.

  

Les meir

Detaljplan Haugaland Næringspark

26.04.2013 Reguleringsplanar

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for delområde 1 i Haugaland Næringspark.

  

Les meir

Endring av reguleringsplan for Stuvik

15.03.2013 Reguleringsplanar

Planforslag-19
Teknisk utval har vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for småbåthamn i Stuvik ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Vedtatt reguleringsplan for Grindafjord feriesenter

15.03.2013 Reguleringsplanar

Grindafjord feriesenter
Tysvær kommunestyre godkjente den 26.02.2013 reguleringsplan (detaljplan) for Grindafjord feriesenter.


Les meir

Reguleringsplan Aksdal nordre del

04.03.2013 Reguleringsplanar

plankart Aksdal N
Reguleringsplan for Aksdal nordre del er lagt ut til offentleg ettersyn.

  

Les meir

Reguleringsvedtak Førreåsen

15.01.2013 Reguleringsplanar

Forreaasen kart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Førreåsen. Reguleringa inneber fortetting av eit allereie eksisterande bustadområde.

Les meir

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

06.12.2012 Reguleringsplanar

 Plankart
Teknisk utval har i møte 29.11.2012 vedtatt å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Utsikten

22.11.2012 Reguleringsplanar

plankart utsikten sm
Teknisk utval har vedtatt å leggje forslag til endring av bebyggelsesplanen for Alvanutlia ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsplan for Kårstø Vest - AGA

04.06.2012 Reguleringsplanar

Plankart AGA Vest
I medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan (detaljplan) for Kårstø Vest - AGA.

  

Les meir

Reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna

21.02.2012 Reguleringsplanar

plankart e134 forrestjørnaI medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna.

  

Les meir

Reguleringsplan for Straum-Gaupås

11.01.2012 Reguleringsplanar

Plankart Straum-Gaupås bilde
I medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan for Straum-Gaupås.

  

Les meir

Reguleringsvedtak Stølsvika

11.06.2010 Reguleringsplanar

plankart bilde
I medhald av plan- og bygningsloven §27-2 godkjente Tysvær kommunestyre i møte den 20.05.10 reguleringsplan for gbnr 131/3 – Stølsvika.

Les meir

Reguleringsplan - hytteområde ved Årvågen

30.04.2010 Reguleringsplanar

 plankart Aarvaagen
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for hytteområde ved Årvågen.

Les meir

Reguleringsplan for sykkel- og gangveg Garhaug-Søvik

09.07.2009 Reguleringsplanar

Tysvær kommunestyre godkjente i møte 18.06.09 reguleringsplan for sykkel- og gangveg Garhaug - Søvik.

Les meir

Reguleringsplan for Frakkagjerd

26.03.2009 Reguleringsplanar

Tysvær kommunestyre vedtok 19.05.09 reguleringsplan for Frakkagjerd (skule, idrettshall, barnehage, idrettsanlegg m.m.).

Les meir

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Førre-Nodland

26.03.2009 Reguleringsplanar

Tysvær kommunestyre vedtok den 19.05.09 reguleringsplan for gang- og sykkelveg Førre-Nodland.

Les meir